Kontakt

Vill du också vara med i #författaresamtalar? Eller har du önskemål om frågor som vi borde diskutera? Hör av dig, vetja!
E-post: forfattaresamtalar@gmail.com

minasannaord@gmail.com (Sanna Mac Donald) Instagram: @sannamacdonald hedvig@vanberlekom.se (Hedvig van Berlekom) Instagram: @ordhog
Annons